1 december 2019

MIJN BRIEF AAN PAUL BLOKHUIS – MAG IK U SNEL HELPEN OM STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING TE ONTLOPEN?

Geachte heer Paul Blokhuis,

Het is zondagochtend 1 december 2019. Als ik begin aan deze nieuw brief, zit u waarschijnlijk in de kerk.

De plek waar ik vroeger met mijn ouders ook vaak kwam. Wat mij het meeste is bijgebleven van al die kerkbezoeken, is die altijd terugkerende zin van de dominee:

“Alle zonden zijn je vergeven”. Als klein mannetje begreep ik nooit zo goed wat de dominee nu precies bedoelde met het woord "zonde".

Maar sinds ik me ben gaan verdiepen in de (on)ethische praktijken van de farmaceutische industrie begrijp ik dit woord een stuk beter.

En na het nieuws van eergisteren blijkt zelfs, dat de Tweede Kamer niet alle zonden kan en wil vergeven van politici.

Het achterhouden van informatie en machtsmisbruik kan zo maar resulteren in strafrechtelijke vervolging van een staatssecretaris. http://tiny.cc/8o13gz.

En ik besef me heel goed dat wat staatssecretaris Menno Snel nu overkomt, u ook kan overkomen. Zie hier deze brief van mij.

Want een strafrechtelijke vervolging voor een staatssecretaris is natuurlijk niet niks en zelfs ongekend in de Nederlandse politiek.

Wat was uw eerste gedachte toen u dit nieuws hoorde? Ik ben heel benieuwd wat er door u heen ging.

Laat ik eerlijk zijn wat er in mij gebeurde. Ik ervaarde een enorme opluchting, een gevoel van gerechtigheid en hoop, heel veel hoop.

Ik ben allang van mening dat grootschalige misstanden van overheidsinstanties niet langer onbestraft kunnen blijven.

Een overheid die gezinnen doelbewust kapot maakt, is natuurlijk onacceptabel.

Onze calvinistische inslag heeft er te lang voor gezorgd dat we de overheid blindelings zijn gaan vertrouwen.

Maar zeker na alle misstanden bij de Belastingdienst, zijn de meeste mensen dit stadium wel voorbij.

Het is zoals Bob Dylan lang geleden al zong: “Times they are changing” en dat is maar goed ook. http://tiny.cc/rm13gz

Terwijl ik naar dit nummer luister en nog eens het RTL Nieuws artikel lees over de misstanden bij de Belastingdienst vraag ik me af: “wat betekent dit nu voor u?”.

Wat doet u met de wetenschap dat je als staatssecretaris gewoon strafrechtelijk vervolgd kan worden?

KIEST U VOOR OPENHEID OF KIEST U VOOR DE DOOFPOT?

De laatste keer dat wij elkaar spraken was op 11 november jl.. Direct na uw openingsspeech bij het Minisymposium Influenza sprak ik u aan op de gang van het Ministerie van Volksgezondheid.

Mijn enige doel van dit gesprek was om u nog eens aan te spreken op uw persoonlijke verantwoordelijkheid.

U bent immers verantwoordelijk om de Tweede Kamer open en eerlijk te informeren over het vaccinatie dossier.

Net zoals Menno Snel verantwoordelijk was om de Tweede Kamer open en eerlijk te informeren over de toeslagaffaire bij de Belastingdienst.

Dat Menno Snel, dit in samenwerking met de Belastingdienst op een onjuiste manier heeft gedaan is wel duidelijk.

Maar de vraag die steeds meer speelt is, hoe open en eerlijk informeert u in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de Tweede Kamer?

Deze vraag is zeker deze maand relevant nu Rens Raemakers druk bezig is om de aan hem op 15 oktober jl. gestelde vragen te beantwoorden inzake zijn wetsvoorstel "Wijziging in de Kinderopvang".

Met het oog op zijn beantwoording heb ik een aantal vragen voor u. Dit om uw mate van transparantie te challengen.

Het zijn eenvoudige gesloten vragen waar alleen een “ja” of “nee” antwoord op volstaat.

Hier gaan we:

1) Heeft u Rens Raemakers ooit inzage gegeven in het “verzwegen” Pfizer rapport inzake het Prevenar 13 vaccin?

Daaruit bleek dat in totaal 42 van de 1.365 beoordeelde individuen ernstige bijwerkingen vertoonden. D.w.z. 3%, een totaal onaanvaardbaar percentage zeker als je het afzet tegen de ernstige complicaties door de pneumokokkenziekte.

2) Heeft u Rens Raemakers inzage gegeven in het verzwegen GSK rapport inzake het Infranix Hexa (6-in-1) vaccin?

Zo ja, hoe passen 36 sterfgevallen en 825 verschillende complicaties bij de tekst van zijn wetsvoorstel waarin staat dat er “onweerlegbaar bewijs is dat vaccins veilig zijn”?

3) Heeft u Antje Diertens ( D66) wel eens alle details verteld over de door GSK verzwegen bijwerkingen van het Mexicaanse griep vaccin? https://tinyurl.com/wpegb8c

N.a.v. mijn gesprek afgelopen maandag met mevrouw Antje Diertens lijkt het mij niet verkeerd om haar nog eens bij te praten over het fenomeen vaccinatieschade.

4) Heeft u Fleur Agema ( PVV) verteld hoe het nu precies zit met die niet nagekomen belofte van de farmaceuten, die 32 jaar lang geen veiligheidsbewijzen hebben overhandigd t.a.v. hun vaccins aan de Amerikaanse overheid? https://tinyurl.com/uglhdwl

5) Heeft u Maarten Hijink ( SP) al eens verteld waarom het Ministerie van Volksgezondheid niet in staat was om Klaas Dijkhoff ( VVD) de twee aan mij beloofde vaccinbewijzen te overhandigen?

6) Heeft u Sophie Hermans (VVD) wel eens verteld dat wanneer zij aandringt op een hogere BMR vaccinatiegraad, dat zij dan direct het onethische en niet integere gedrag van Merck & Co promoot? https://tinyurl.com/y2fwuc7n

Dit terwijl de VVD juist zo hard probeert te werken aan het oplossen van hun eigen integriteitsproblemen.

7) Heeft u Kees van der Staaij ( SGP) nog eens bijgepraat over één van de vele rechtszaken die nog lopen tegen Merck & Co?

Waaronder de rechtszaak aangespannen door twee Merck & Co virologen, die als twee dappere klokkenluiders aantonen dat er gefraudeerd is met de data rondom het BMR vaccin?

8) Heeft u Wytske de Pater Postma ( CDA) al de hele waarheid verteld rondom het gebruik van geaborteerde foetussen?

En heeft u toen ook uw excuses aangeboden dat het eerdere bericht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet klopte?

Want u weet ondertussen net zo goed als ik dat de eerdere toelichting van het Ministerie niet klopte. Het is namelijk niet waar, dat er slechts 1 geaborteerde foetus is gebruikt voor het ontwikkelen van vaccins.

Zie nog eens rechtszaak van Stanley Plotkin (de nummer 2 in de wereld op het gebied van vaccinatie); http://tiny.cc/klk4gz (start 7:30 min)

En ook de uitgebreide documentatie omtrent het gebruik van menselijke cellijnen o.a. MRC-5,WI-26, WI-44, IMR-90, IMR-91, PER C6 en WALVAX 2. http://tiny.cc/ylk4gz

9) en tenslotte heeft u de heer Eppo Bruins ( ChristenUnie) al eens verteld over hoe het Merck & Co gelukt is om hun schrikbarende onderzoek naar de veiligheid naar het BMR vaccin 40 jaar in de doofpot te houden? https://tinyurl.com/yy6dtbsp

Negen eenvoudige vragen. Mijn vraag aan u is heel eenvoudig: "kunt u al deze vragen met ja beantwoorden?".

Mijn persoonlijke vermoeden is dat u zeker Rens Raemakers hier niet allemaal over heeft geïnformeerd.

Anders had hij namelijk nooit geschreven in zijn wetsvoorstel, dat er onweerlegbaar bewijs is dat vaccins veilig zijn.

Dus om te voorkomen dat er in zijn éérste wetsvoorstel een cruciale fout blijft staan, moedig ik u van harte aan om voor het kerstreces nog eens de Tweede Kamer open en eerlijk te informeren over de tot nu toe verzwegen vaccinatie waarheid.

Wanneer u ervoor kiest om al deze informatie wel te verzwijgen, dan kan collega Menno Snel u vast later nog eens uitleggen hoe het voelt om met het zwaard van damocles boven het hoofd naar de Tweede Kamer te gaan.

MAAR IK GUN U IETS BETERS

Ik gun u iets beters. Ik gun het u om als staatssecretaris de geschiedenisboeken in te gaan als iemand, die wel open en eerlijk durfde te zijn.

Cora van Nieuwenhuizen heeft u laten zien hoe het hoort. Open en eerlijk de waarheid vertellen is een kunst, die ook bij u past. http://tiny.cc/lol4gz

Het is zondagavond als ik deze brief afrond. Een dag waarin ik tijdens het avondeten mijn kinderen nog eens heb verteld over datgene wat ik leer over communiceren met politici.

Een dag waarin ik zeker weet dat politici in Nederland niet langer pijnlijke feiten kunnen verzwijgen

Een dag waarin ik u een goede, open en eerlijke week toewens.

Ik kijk nu al uit naar onze volgende ontmoeting en naar de beantwoording van mijn vragen.

Tot Snel en een gezonde groet,
Frank Ruesink

ps 1: graag bedank ik alle mensen, die hebben willen doneren voor mijn rechtszaak tegen Klaas Dijkhoff. https://frankruesink.nl/steun-mijn-missie/

Deze week zet ik samen met mijn advocate weer een vervolgstap in dit proces.

Immers de gestelde deadline van twee weken n.a.v. onze eerste brief verstrijkt as. woensdag.

Op naar een eerlijke en gezonde toekomst voor onze kinderen.

ps 2: De bijgevoegde foto heb ik genomen op 11 november jl. net voor mijn persoonlijke ontmoeting met Paul Blokhuis.