19 december 2019

KOM ALLEN NAAR DE EERSTE OFFICIËLE VACCINATIE SALES AWARD UITREIKING

Nadat Maarten Hijink afgelopen zaterdag met gepaste schaamte de Vaccinatie Sales Talent Award 2019 in ontvangst heeft genomen, rijk ik binnenkort de award uit aan de grote winnaar van de Vaccinatie Sales Award 2019.

Deze winnaar is de politicus die zich het afgelopen jaar het meest heeft ingespannen om de omzetdoelstellingen van de farmaceutische industrie veilig te stellen.

Meer dan verdiend is Paul Blokhuis verkozen tot de grote winnaar voor al zijn inspanningen om de vaccinatie waarheid ook in 2019 te verzwijgen.

JIJ KAN ERBIJ ZIJN

Nu is het mooie dat jij bij deze uitreiking aanwezig kunt zijn.

Meld je vandaag nog aan en kom met eigen ogen zien hoe onze staatssecretaris van Volksgezondheid deze prijs ontvangt en laat direct ook jouw stem horen.

Doe het voor jezelf maar doe het ook voor al die andere ouders, die nog onwetend zijn over de verzwegen vaccinatie waarheid.

WAAROM IS PAUL BLOKHUIS DE GROTE WINNAAR?

✨ Een award als deze win je niet zo maar, daar moet je iets voor doen. Daarom een korte opsomming van alle inspanning van de Vaccinatie Sales Award winnaar Paul Blokhuis.

✨ Elke ouder moet zich realiseren dat hij als man opzettelijk heeft nagelaten om ouders te voorzien van een vaccin-bijsluiter voordat zij hun gezonde kinderen lieten vaccineren.

✨ Dit betekent dat hij als volksvertegenwoordiger er bewust voor heeft gekozen om alle ouders onbewust te laten over de vaccinatierisico's, die zij met hun kind lopen. Dit wordt anno 2019 niet alleen als immoreel maar ook als misdadig gedrag gezien.

✨ Elke ouder mag het tot zich door laten dringen wat het betekent dat we een staatssecretaris hebben, die geen drastische maatregelen heeft genomen tegen vaccinleverancier GSK, die bewust bijwerkingen verzwijgt, en tegen Merck & Co, die zo onethisch is dat zelfs banken niet meer met hen willen samenwerken.

✨ Laat elke ouder in Nederland eens tot zich doordringen wat het betekent dat deze winnaar het bewust heeft nagelaten om alle ouders expliciet de waarheid te vertellen over het gebruik van geaborteerde foetussen voor het vervaardigen van vaccins. De impact hiervan is cruciaal voor alle kinderen in Nederland.

✨ Laat elke ouder, die zich kapot heeft geërgerd aan ex-staatssecretaris Menno Snel, die veel en veel te lang de slachtoffers van de toeslagenaffaire negeerde, beseffen dat hij dit gedrag heeft afgekeken van de winnaar van deze Vaccinatie Sales Award.

✨ Jaar na jaar kijkt Paul Blokhuis al weg als het gaat om de ouders van kinderen met vaccinschade. Bang om in de ogen van deze ouders de pijn te zien waar hij als staatssecretaris voor verantwoordelijk is.

✨ Net als Klaas Dijkhoff heeft hij de taak en plicht gehad om ouders te informeren over het gebrek van de noodzakelijke gezondheidsbewijzen. Ook dit heeft hij afgelopen jaar nagelaten.

✨ Maar het meest pijnlijke initiatief van Paul Blokhuis was om farmaceuten de hand boven het hoofd te houden en ouders weg te houden bij relevante vaccinatie literatuur.

✨ Dit initiatief werd door alle vaccin fabrikanten met zoveel gejuich ontvangen, dat dit de doorslag heeft gegeven om hem als winnaar uit te roepen. https://tinyurl.com/yyox9au7

✨ De pijnlijke conclusie is dat Paul Blokhuis in 2019 keer op keer heeft aangetoond dat de verzwegen vaccinatie waarheid voor hem te confronterend is en dat weg kijken de meest veilige optie bleek te zijn voor z'n persoonlijke carrière.

✨Daarom verdient hij als man deze prijs als blijvend aandenken voor alles wat hij allemaal heeft nagelaten om de vaccinatie crisis in Nederland op te lossen.

KOM ALLEN LANGS BIJ DEZE UITREIKING!!

Ook jij kan bij deze uitreiking aanwezig zijn. Meld je dan vandaag nog aan. Klik op de knop "Gaan" of "Geïnteresseerd".

De uitreiking van de Vaccinatie Sales Award wordt georganiseerd voorafgaand aan het debat omtrent het Wetsvoorstel "Wijziging in de Kinderopvang" van Rens Raemakers. D66. https://tinyurl.com/wbldkab (datum en tijdstip van dit debat kan nog wijzigen)

De uitreiking vindt plaats in Den Haag in de Tweede Kamer. De toegang is geheel gratis.

Er geldt geen dresscode voor deze award uitreiking maar neem a.u.b. wel een witte zakdoek mee. Waarom? Zie bijgevoegde link voor de symbolische betekenis van de witte zakdoek. https://tinyurl.com/rfv3pxh

Aanmelden is niet verplicht maar is wel zeer wenselijk. Het zou mooi zijn als we met een groep van 50 ouders aanwezig kunnen zijn bij deze uitreiking.

Naast dat via Facebook bezorgde ouders worden uitgenodigd voor dit event, ontvangen directieleden en marketeers van de grote vaccinfabrikanten ook een persoonlijke uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.

Zodat we als ouders allen getuige kunnen zijn hoe de politiek en de farmaceutische industrie elkaar de hand schudt.

Het beloofd een hele bijzondere dag te worden in de Tweede Kamer en ik kijk er naar uit om velen van jullie te zien begin februari 2020.

Met gezonde groet,
Frank Ruesink

ps 1: Na de uitreiking vindt er op de publieke tribune een after party plaats.

Hier kan niet gedanst worden maar hier kunt u live getuige zijn van een debat met o.a. Rens Raemakers, de grote winnaar Paul Blokhuis, het vaccinatie sales talent van het jaar Maarten Hijink en ook de genomineerde Sophie Hermans die dit jaar buiten de prijzen viel.

ps 2: Op 15 oktober heb ik in de Tweede Kamer ontdekt dat een politiek debat voor vele mensen nogal saai is. Daarom ontvangen alle aanwezigen voordat ze de politieke tribune opgaan van mij "De Politieke Vaccinatie Bingo kaart".

Dit om via deze Bingo kaart te ontdekken welke politicus de meest goed onderbouwde kritische vragen durft te stellen. Vorige keer waren de duidelijke winnaars Fleur Agema ( PVV) en Cees van der Staay ( SGP).

Ps 3: Als je komt besef dan goed dat we op deze dag te gast zijn in de Tweede Kamer daarom is het goed om stil te staan bij de regels die zij hanteren. https://tinyurl.com/qubcf4k

Ps 4: Via deze pagina word je op de hoogte gehouden van de verdere voorbereidingen.