3 november 2019

MIJN BRIEF AAN SOPHIE HERMANS (VVD) :

JE EMAIL MET ARTIKELEN OVER HET VVD STANDPUNT IS EEN MOOI BEGIN.

DE TWEE BEWIJZEN OF EXCUSES ZOALS CORA VAN NIEUWENHUIZEN IS PAS HET EIND.

Beste Sophie Hermans,

Wat een bijzondere dag was het donderdag. Sinds 12 juni heb ik gewacht op een inhoudelijke reactie van de heer Klaas Dijkhoff.

En dan opeens op 31 oktober om 21:32 verschijnt er een email van jou. Voor mij was dit een Chriet Titulaer momentje.

Het was zoals hij altijd zo mooi zei: "een wondere wereld"
Vrijdagavond heb ik je per mail al direct laten weten, dat ik blij verrast was (zie ps 3).

Naast alle VVD vaccinatie reclamecampagnes en het nogmaals plaatsen van de uiterst disrespectvolle Klaasbrief van de heer Dijkhoff was het buitengewoon verrassend om een keer een inhoudelijk bericht te ontvangen.

De timing van je email was super strak. Zoals je wist zou ik op 1 november mijn advocate inschakelen als ik voor die datum nog niets had gehoord.

Immers aan mijn geduld zit ook een grens. Dus jouw email is dan ook een teken van het betere just in time management.

In mijn reactie heb ik aangegeven, dat ik onze uitwisseling transparant zou delen op Facebook.

Dit doe ik dus ook vandaag aangevuld met een aantal vragen van mijn kant.

Here we go!

BESEFT DE HEER DIJKHOFF WEL DAT HIJ VOOR ONS WERKT?

Op 15 oktober jl. had ik in de Tweede Kamer, al tegen je gezegd, dat ik nog niets ontvangen had van de heer Dijkhoff. Dit in tegenstelling tot zijn uitspraken op Facebook.

Dat ik dan nog eens twee weken moet wachten om een inhoudelijk reactie van jullie te ontvangen is zeer opmerkelijk.

Zeker als je beseft dat de heer Dijkhoff ondertussen van zijn vrijheid gebruik maakt om over mij te schrijven, dat ik de boel verdraai.

Als ik dat lees dan denk ik alleen: "man o man is dit wat de politiek in Nederland is geworden?".

Beseft de heer Dijkhoff wel dat wij als mensen meebetalen aan zijn salaris? Immers hij is, als het goed is, voor ons aan het werk.

In feite huren wij als mensen, politici zoals de heer Klaas Dijkhoff in. Dit omdat we blijkbaar vinden dat wij niet goed voor onszelf kunnen zorgen en dat we daar politici voor nodig hebben.

Logisch gezien betekent dit, dat wij ook de opdrachtgever zijn van de heer Klaas Dijkhoff. Immers wij betalen hem om voor ons te werken.

Tijdens zijn werk heeft de heer Dijkhoff zelf de keus gemaakt om mij en daarmee alle jonge ouders in Nederland de twee belangrijkste vaccinatiebewijzen te beloven.

Vervolgens heeft hij er ook bewust zelf voor gekozen om deze opdracht voor meer dan vier maanden niet uit te voeren.

Sterker nog in de afgelopen vier maanden heeft hij mij en daarmee ook alle jonge ouders in Nederland volledig genegeerd.

En als hij dan als overtreffende trap live voor de camera's van de NOS https://tinyurl.com/y4gzukkp beweert, dat onze afspraak en de bewijzen niet belangrijk zijn, dan denk:

"HOEZO IS DIT NIET BELANGRIJK?"

Wel vanuit je positie als volksvertegenwoordiger dreigen met verplichte vaccinatie.

Wel op het punt staan om ouders te verplichten om hun gezonde baby in handen te leggen van farmaceut Merck & Co.

Merck & Co, Sophie Hermans, ik hoef het toch niet nogmaals uit te leggen?

Merck & Co, Nederlandse banken zetten de relatie stop met dit bedrijf omdat zij als bedrijf te onethisch zijn.

En terecht, Merck & Co, het bedrijf wat al 10 jaar lang in een rechtszaak verwikkeld is met interne medewerkers over het gesjoemel met data rondom het BMR vaccin.

Merck & Co, het bedrijf wat 40 jaar lang het eerste veiligheidsrapport naar het BMR vaccin in de doofpot heeft gestopt om dat de resultaten bedroevend slecht waren.

En dan wel op 15 oktober nogmaals vanuit je ivoren toren met het eeuwige machtsmiddel geld dreigen.

Dit om zo ouders te manipuleren om te doen wat hij vindt dat een ander moet doen. Ik schreef het in mijn eerdere brief aan de heer Klaas Dijkhoff en ik herhaal het hier nogmaals "ik ben niet zijn soldaat"

En als je dan vier maanden lang je afspraken niet nakomt en dan op nationale TV zegt dat het allemaal niet zo belangrijk is, dan vraag ik me hardop af of je dan nog wel weet voor wie je werkt.

SOPHIE HERMANS : JE EMAIL IS EEN MOOIE EERSTE AANZET

Stel je voor dat ik dit zou doen bij één van mijn opdrachtgevers? Mijn afspraken niet nakomen en dan ook nog op social media mijn opdrachtgever zwart maken.

Ik weet wel wat de consequentie van dit gedrag zou zijn. Er zou nooit meer gebruik gemaakt worden van mijn diensten en er zou een aanklacht volgen.

Maar blijkbaar is dit gedrag als fractievoorzitter in Nederland heel normaal. Laat ik duidelijk zijn voor mij is dit helemaal niet normaal.

Voor mij is je email ook niet het einde, voor mij begint nu pas de dialoog. Ik vroeg om bewijzen en niet om achtergrond informatie waar de VVD haar standpunt op heeft gebaseerd.

Daarmee is je email van 31 oktober een mooie eerste aanzet en kijk ik uit naar de reactie op mijn eenvoudige vervolgvragen.

Met gezonde groet,
Frank Ruesink

ps 1: Wil je namens mij Cora van Nieuwenhuizen hartelijk bedanken? Haar optreden van afgelopen week rondom het Stint drama is precies zoals ik het me al jaren visualiseer in het vaccinatiedrama. https://tinyurl.com/y4vvtzv5

Jouw VVD collega laat precies zien waar ik en heel veel Nederlanders naar verlangen.

Verantwoordelijkheid nemen voor fouten.
Publiekelijk excuses aanbieden aan slachtoffers.

Emoties laten zien omdat je als politicus ook een mens bent.
Stil vallen om je weet dat het leed zelfs met excuses niet goed te praten valt.

Haar tranen waren echt.

Haar excuses waren echt.

Haar manier van verantwoordelijkheid nemen is zoals het hoort.

ps 2: Thanh Hagoort, Kristel Stevenhagen, Fenny Adema, Loes Ruesink, Bonny Jordan Devan, Nicky Bosveld, Linda Elshof en nog vele anderen Mevrouw van Nieuwenhuizen heeft laten zien dat het kan. Erkenning voor het leed dat jullie is aangedaan en excuses maken voor de fouten die zijn gemaakt.

ps 3: Hierbij onze emailuitwisseling tussen Sophie Hermans en mij.

Van: Frank Ruesink <frank@thegamechangers.nl>
Verzonden: zaterdag 2 november 2019 01:47
Aan: 'Hermans, S.' <s.hermans@tweedekamer.nl>
CC: 'k.dijkhoff@tweedekamer.nl' <k.dijkhoff@tweedekamer.nl>
Onderwerp: RE: Vaccineren

Beste Sophie,

Laat ik allereerst zeggen dat ik blij ben dat ik een email van jou mag ontvangen.
Sinds 12 juni heb ik moet wachten op een inhoudelijk bericht.

Dus dat ik dit bericht ontvang, stemt mij positief.
Laat ook duidelijk zijn dat de heer Dijkhoff mijn geduld behoorlijk op de proef heeft gesteld,
maar ik beschouw dit maar als een leerzame les voor mijzelf.

De timing van je bericht is ook precies goed.
Ik had natuurlijk kenbaar gemaakt dat ik 1 november contact zou leggen met mijn advocate als ik dan nog niets had gehoord van de heer Dijkhoff.

Dus je bericht van 31 oktober om 21:32 uur gaf daarmee een andere wending aan dit gesprek.
En laat nogmaals duidelijk zijn, ik zit niet te wachten op advocaatkosten en een rechtszaak.

Ik zit vooral te wachten op de waarheid, op eerlijkheid en op transparantie.
Dus nogmaals goed dat je mij deze email stuurt.

Echter voor mij is het wel belangrijk om de les van “Mark Harbers” toe te passen op jouw email.
Ik heb hier zeker aan het begin van mijn brieven veelvuldig aan gerefereerd. .

Zoals wij alle drie weten is dit de les van meer en beter doorvragen.
Dus voordat ik de linkjes en de informatie ga bekijken heb ik de volgende eenvoudige vragen voor je:

Stuur je mij nu alleen de informatie toe wat het vaccinatie standpunt van de VVD onderbouwt?
Want dit is niet waar ik om had gevraagd en ook niet wat we hebben afgesproken.

Of stuur je mij de twee gevraagde bewijzen toe?
Want dit is waar ik wel om had gevraagd en wat de heer Dijkhoff en ik in Marum wel hebben afgesproken.

Als het wel gaat om de twee besproken en beloofde bewijzen:
• In welk document vind ik dan het veiligheidsbewijs voor het BMR vaccin (voor de specifieke beschrijving zie ps 3)
• In welk document vind ik dan de wetenschappelijke onderbouwing van de 95% dekkingsgraad? (voor de specifieke beschrijving zie ps 3)

Ik stel natuurlijk deze vragen omdat ik niet wil dat we elkaar verkeerd begrijpen.

Ik ga er vanuit dat ik ditmaal niet nog een keer 4,5 maand hoef te wachten op een antwoord dus kijk ik vol verwachting uit naar je snelle reactie

Met gezonde groet,
Frank Ruesink

Ps 1: ik vind het kloppend om ook de heer Klaas Dijkhoff mee te nemen in de cc van deze emailuitwisseling aangezien wij met z’n tweeën natuurlijk de afspraak hebben gemaakt.

Ps 2: Zoals je weet heb ik er voor gekozen om de les van Hans Hoogervorst ter harte te nemen. Transparantie voorkomt de crisis. Dus kies ik ervoor om ook dit bericht volledig transparant te delen op facebook met een toelichting in een stijl die bij mij past.

PS 3: Voor alle duidelijkheid hierbij nogmaals de formulering van de twee bewijzen zoals deze mondeling is besproken op 12 juni in Marum, vervolgens schriftelijk is bevestigd op 15 juni in Aalsmeer en uiteindelijk nog meerdere malen is herhaald.

1. Het bewijs dat aantoont dat alle stoffen in de BMR vaccinatie veilig zijn.

a. Anders gezegd: Het bewijs van de veiligheid van het BMR vaccin, aangetoond in wetenschappelijk, dubbelblind, zuiver placebogecontroleerd onderzoek en in zogenaamd farmacokinetisch onderzoek.

b. Dat laatste heeft te maken met alle stoffen in het vaccin en het gaat daarbij om vragen zoals, wat doen ze, waar zitten ze, hoe en wanneer verlaten ze het lichaam.

2. Daarnaast de onderliggende wetenschappelijke onderbouwing dat bij een vaccinatiegraad van 95% bij de BMR vaccinatie alle Nederlandse kinderen zijn beschermd tegen de mazelen.

Van: Hermans, S. <s.hermans@tweedekamer.nl>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 21:32
Aan: frank@thegamechangers.nl
Onderwerp: Vaccineren


Beste Frank,

Hierbij nogmaals de links die ik je eerder namens Klaas en mijzelf toezond. Helaas heb je die mail niet ontvangen, daarom een nieuwe poging.

Niet om je te overtuigen, want ik realiseer mij dat onze standpunten daarvoor te zeer uiteen liggen.

Wel om onze ‘agree to disagree’ af te ronden door jou inzicht te geven in een aantal artikelen dat ons als VVD in ons standpunt heeft gesterkt.

Met groet, mede namens Klaas Dijkhoff,

Sophie Hermans
Wereld Gezondheidsorganisatie
https://www.who.int/…/1_MTR_Report_Final_Color_Sept_20_v2.p…

https://www.jstor.org/stable/30075829…

Linkjes met referenties naar informatie
https://www.healthychildren.org/…/Vaccine-Studies-Examine-t…

https://www.chop.edu/…/vaccine-ed…/vaccine-safety-references

https://www.cdc.gov/vaccin…/research/publications/index.html

https://www.ecdc.europa.eu/…/addressing-misconceptions-meas…