20 augustus 2020

PLOTSELINGE POSITIEVE WENDING IN MIJN STRIJD VOOR MEDISCHE VRIJHEID : WYBREN VAN HAGA GEEFT HET GOEDE VOORBEELD

Veel politici krijgen het verwijt dat ze meelopers, ja-knikkers en marionetten zijn.

Kijkend naar het stemgedrag gistermiddag in de Tweede Kamer over de salarisverhoging in de zorg, kan je niet anders concluderen dat dit voor een groot deel waar is.

Veel Tweede Kamerleden hebben hun unieke stem weggegeven en overgedragen aan een macht buiten zichzelf.

Het kabinet zegt “Jump” en de Tweede Kamerleden van de coalitie zingen in koor “how high?” https://tinyurl.com/y455f6zr

Toch vind ik het mijn taak als strijder, voor medische vrijheid, voor onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en voor een eerlijke overheid als het gaat over vaccinatievoorlichting, om lichtpunten te benoemen.

Laat ik dat in deze post dan eens voluit gaan doen.

In anderhalf jaar tijd heb ik van politici de meest mooie tactieken gezien om met mij om te gaan.

Variërend van ontwijken, ontkennen, ontlopen, schoorvoetend verbinden en een beetje meebewegen.

Nooit heeft een politicus mij geridiculiseerd voor mijn missie.

Dit is iets waar een aantal journalisten nog wel iets van kunnen leren.

Zij hebben nog steeds niet de moed gehad om de recente uitspraken van de World Health Organisation echt tot zich te nemen.

Op 2 en 3 december vorig jaar kwam de WHO met een duidelijk standpunt dat vragen van vaccinatie-sceptici serieus genomen moeten worden.

De tactiek om mensen zoals mij weg te blijven zetten als anti-vaccers is kansloos en allang achterhaald. https://tinyurl.com/y75flylq

Heidi Larsson zei als WHO expert dat vragen over vaccinatieveiligheid terecht zijn en dat hier betere antwoorden op moeten komen.

De stelligheid waarmee ooit werd gesproken: “the science is settled” is vervlogen. Net zoals de stelligheid dat vaccinaties “safe and effective” zijn volledig achterhaald is.

Voor is het net zoals bij het Vioxx schandaal. https://tinyurl.com/y76rr8oq

Het kost wat tijd voordat farmaceuten door de knieën gaan en wederom miljarden schadevergoeding gaan uitbetalen voor hun onethische misstanden. https://tinyurl.com/qjdj2fw

Voor veel politici is deze nieuwe werkelijkheid momenteel nog te confronterend. Zij blijven graag hangen in het verleden en houden vast aan oude denkbeelden.

Gelukkig is er één grote positieve uitzondering.

Er is een politicus, die wel wil dat onze kinderen gezond blijven. https://tinyurl.com/ybo83m3p

Er is een politicus, die wel wil dat het drama van het Mexicaanse griep vaccin zich niet meer herhaalt. https://tinyurl.com/tttlpz7

Er is een politicus, die wel oprechte vragen stelt en vanuit zichzelf in verbinding stapt met een bezorgde vader zoals ik.

Zijn naam is Wybren van Haga. Een tijdje geleden stuurde hij mij out-of-the-blue een email om eens van gedachten te wisselen.

Voor mij was dit daadwerkelijk een openbaring. Een politicus, die niet wegkijkt als het gaat over vaccinatieschade, een politicus die niet wegkijkt bij het leed van heel veel ouders, een politicus die niet wegkijkt als het gaat over misstanden in de vaccinatie-industrie.

Voor mij is dan ook Wybren van Haga een groot lichtpunt als het gaat over de strijd voor een eerlijke, gezonde en vrije wereld en daarmee tegen vaccinatie verplichtingen, vaccinatie paspoorten en vaccinatie uitsluiting.

Mijn gesprek gisteren met Wybren op het plein voor de Tweede Kamer gaf mij veel vertrouwen dat we in Nederland totaal niet kansloos zijn.

We hoeven als land niet te vallen voor de vaccinatie-dictatuur. Hugo de Jonge is maar in z'n eentje. Wij zijn met velen.

Laten we massaal blijven opstaan en ons blijven uitspreken voor een Nederland zonder spoedwet, zonder vaccinatieverplichting noch uitsluiting wanneer je niet gevaccineerd bent.

De boeren hebben gisteren ervaren, dat vechten voor je rechten en je vrijheid niet alleen zin heeft maar ook je plicht is om voor jezelf en de volgende generatie een menswaardig bestaan te houden. https://tinyurl.com/yygl773p

Met gezonde groet,
Frank Ruesink

Ps 1: Wil jij mijn missie voor medische vrijheid steunen? Dat kan natuurlijk via https://tinyurl.com/u5nonol

Ps 2: Heb je Wybren van Haga nog niet aan het werk gezien in de Tweede Kamer bekijk dan zeker even een aantal van zijn video's. Over HCQ: https://tinyurl.com/y37dgo7a en over dat de coronacrisis voorbij is https://tinyurl.com/y52y6l94

Ps 3: Ik kom later nog even terug op mijn ontmoetingen met Theo Hiddema, Henk Krol, Dion Graus, Carola Schouten, Tjeerd de Groot, de mannen van Denk en zeker ook met Mark Rutte. Dit alles over de ondertussen ruim 20.000 keer ondertekende ontslagbriefactie van onze Coronagezant Feike Sijbesma.

Ps 4: Tekenen kan altijd nog op: https://voorvrijheid.nu/nieuws/ontslagbrief-feike-sijbesma/