28 oktober 2019

MIJN BRIEF AAN MARK RUTTE - WAT ALS U WEL KINDEREN HAD GEHAD..

Beste Minister-president,

Het is zondagavond twaalf uur.
Mijn vier kinderen liggen natuurlijk allemaal op bed

En ik zit hier beneden met die ene vraag.
Die ene vraag, die me al bezighoudt sinds we elkaar op 15 juni jl. spraken bij het VVD festival in Aalsmeer. https://tinyurl.com/yycw2yk5

De dag dat ik u zowel mondeling als schriftelijk vroeg om de heer Klaas Dijkhoff te helpen om mij de twee beloofde vaccinatiebewijzen te leveren.

Sinds die dag blijft die ene vraag maar terugkomen.

Wat als u wel kinderen had gehad?

WAT ALS U WEL KINDEREN HAD GEHAD

Wat dan...

Had u dan ook de andere kant op gekeken als u wist, dat de bedrijven die vaccins maken keer op keer aantonen last te hebben van een chronisch gebrek aan moreel en ethisch bewustzijn?

Waardoor zelfs banken als Triodos Bank Nederland en ASN Bank niet meer willen investeren in BMR vaccin producent Merck & co. https://tinyurl.com/y2fwuc7n

Had u zich dan ook niet 100% ingespannen om ouders te wijzen op alle risico's die verbonden zijn aan het inenten?

Zoals oud RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu directeur Roel Coutinho ooit wel deed, toen hij sprak over de 5 - 10 jaarlijkse vaccinatiedoden (RI.P. Freek Hagoort Thanh Hagoort). https://tinyurl.com/yx8sasql

Had u dan niet alles uit de kast gehaald om te zorgen dat alle artsen op het consultatiebureau tegen ouders zouden zeggen: "inenten is een medische handeling en hiervan wordt verondersteld dat over het algemeen bekend is dat een kind daarvan kan komen te overlijden".

Zoals mij al jaren geleden duidelijk is geworden, sinds de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Zie 4.6 https://tinyurl.com/yxv972vl.

Had u dan niet veel harder geknokt om ouders eerlijk voor te lichten waarom opeens van de ene op de andere dag een vaccin van de markt wordt gehaald?

Zoals het Infranix Hexa vaccin. Lees gerust het 1.271 pagina's tellende gelekte GSK rapport, waarin staat dat er in één jaar tijd minstens 36 kinderen zijn overleden als gevolg van het vaccin. https://tinyurl.com/cpcnbks

Had u dan ook niet eens de heer Daan Gijbels CEO van GSK verplicht om zijn excuses aan te bieden aan alle Nederlandse ouders na het verzwijgen van de bijwerkingen van het vaccin tegen de Mexicaanse griep? https://tinyurl.com/y6g6yyf8.

Zeker omdat wij als belastingbetalers ook nog eens de rekening hiervoor gaan betalen. https://tinyurl.com/y2my7z8r

Had u dan ook niet eens de heer Ben Lucas CEO van MSD (Merck & Co) eens gevraagd waarom zijn organisatie jarenlang het veiligheidsonderzoek naar het BMR vaccin in de doofpot heeft gestopt?

Dit met als doel alle pijnlijke uitkomsten te verdoezelen. https://tinyurl.com/y5kfmqop

En had u dan niet eens uw partijgenoot Klaas Dijkhoff gedwongen om eerlijk te zijn naar alle Nederlandse ouders over het ontbreken van het wetenschappelijke onderzoek naar de geclaimde en benodigde 95% dekkingsgraad?

En tenslotte had u dan ook als vader, net zoals ik, niet kunnen slapen van het feit dat in uw kind via vaccins DNA materiaal van een (levend) geaborteerde foetus zou zijn ingespoten?

Dit terwijl volledig onbekend is wat hiervan de werking op het lichaam van uw kind zou zijn.

IK WEET HET ZEKER

Ik weet zeker dat wanneer u kinderen had gehad, dat u dit allemaal had gedaan. Dit is namelijk wat elke vader behoort te doen, die op uw positie zou zitten. Grenzen stellen aan bedrijven, die vergeten waar het echt om gaat. Het welzijn van onze kinderen.

Ik weet zeker dat als u vader was geweest en de liefde had gevoeld voor uw eigen kinderen dat u misschien nog wel meer had gedaan dan dit.

Het was dan namelijk ook voor u als hoogopgeleide vader onverteerbaar geweest om te zien hoe er door de farmaceutische industrie wordt geëxperimenteerd met de gezondheid van onze kinderen.

Want u had dan ook net zo goed als ik geweten dat het volstrekt onethisch is om een vaccin te testen op kinderen en dus dat niemand weet wat het betekent om WI-38 en MRC-5 geïnjecteerd te krijgen.

Wat we nu allebei wel weten, ook al heeft u geen kinderen, dat we in een land wonen waar 1 op de 4 kinderen chronisch ziek is.

En dat is niet normaal.
1 op de 4 kinderen chronisch ziek.

Dat is zelfs heel ziekelijk.
Dat is zeker ziekelijk als u beseft dat uw partijgenoot Klaas Dijkhoff in de afgelopen maanden ook veel geleerd heeft over ontbrekende veiligheidsbewijzen voor vaccins maar hier niet publiekelijk over praat.

HET ZOU VOOR U OOK ONBEGRIJPELIJK ZIJN

Ik weet zeker dat wanneer u kinderen had gehad het ook voor u onbegrijpelijk zou zijn geweest, dat sinds 1986 de farmaceutische industrie volledig is gevrijwaard van juridische aansprakelijkheid ten aanzien van vaccinschade.

Dit terwijl we ondertussen allemaal, zeker in dit jaar, nooit meer moeten vergeten wie WO2 heeft gefinancierd. Inderdaad de farmaceut IG Farben (Bayer)

Als weldenkende vader is alleen al het idee om het gezonde lichaam van je kind verplicht in handen te leggen van een farmaceut om al deze genoemde redenen volstrekt onacceptabel.

Als Minister President weet u allang dat de leugen niet meer kan regeren in Nederland.

Mensen zijn te goed geïnformeerd en willen niets anders dan de waarheid anno 2019. Zeker als het gaat over de gezondheid van hun kinderen.

En of u nu wel of geen kinderen heeft, het is uw morele en ethische plicht om te zorgen dat alle ouders door overheidsinstanties goed en volledig worden voorgelicht.

Maar kijkend naar de onbeantwoorde WOB verzoeken van o.a. Ellen Vader en Door Frankema, die al maanden geleden beantwoord hadden moeten worden, weten we allebei hoe het er momenteel voorstaat met die volledige voorlichting.

Er is nog heel veel werk aan de winkel om echt eerlijke, volledige en transparante voorlichting te bieden en daar bent u als Minister President verantwoordelijk voor.

IK KIJK UIT NAAR 23 NOVEMBER

Zo we zijn bijna twee uur verder, tijd om af te ronden en alvast vooruit te kijken naar het VVD festival van 23 november a.s..

Hier gaan we elkaar zeer waarschijnlijk weer spreken. Ik kan niet wachten om te polsen hoe het staat met uw morele en ethische kompas wat betreft dit onderwerp.

Ik kijk uit naar een open en vooral oprecht gesprek over gezonde kinderen, moraliteit, vrijheid en ethisch besef van farmaceuten.

Tot de 23e.

Met gezonde groet,
Frank Ruesink