18 mei 2020

MIJN BRIEF AAN KAJSA OLLONGREN : PAKT U DEZE WEEK OOK HET NEPNIEUWS UIT DEN HAAG AAN?

Beste Kajsa,

Wat is dat toch met die politici in deze tijd? Waarom altijd anderen de les lezen zonder eerst zelf eens in de spiegel te kijken?

Waar is de simpele gedachte gebleven “Een betere wereld begint bij jezelf?” Waarom beschuldigt u altijd anderen van nepnieuws terwijl uw directe collega’s in Den Haag ook zonder schaamte nepnieuws produceren? https://tinyurl.com/y92zpfwr

Of dacht u echt dat scheidend EU-president Tusk het niet had over Nederlandse politici toen hij zei : "Onbeschaamd hoe politici liegen" https://tinyurl.com/sdjz7yw

Natuurlijk is dit niet het geval. Laat ik voor het gemak even drie voorbeelden geven:

1) Rens Raemakers - D66 schreef in zijn wetsvoorstel: “er is onweerlegbaar bewijs dat vaccinaties veilig zijn” https://tinyurl.com/yxbksee2

FAKE NEWS

Gelukkig ontdekken met de dag meer en meer Nederlanders de ins en outs van de verzwegen vaccinatiewaarheid o.a. via www.frankruesink.nl

2) Paul Blokhuis laat in de krant optekenen dat er maar één levende geaborteerde foetus is gebruikt voor de productie van vaccins.

FAKE NEWS

Steeds meer mensen weten dat er minimaal 76 geaborteerde foetussen zijn gebruikt. Dit sinds ook zij de getuigenis van Stanley Plotkin hebben gezien. https://tinyurl.com/ydd6747e'

3) Klaas Dijkhoff stelt op 15 oktober jl. dat hij mij de twee afgesproken vaccinatiebewijzen heeft toegestuurd https://tinyurl.com/y7m2rx24

OOK DIT IS FAKE NEWS

Ondertussen weten steeds meer mensen dat deze bewijzen helemaal niet bestaan en dat Klaas Dijkhoff mij nog helemaal niets had toegestuurd op dat moment.

WORDT HET NIET EENS TIJD DAT U DE ANGSTPOLITIEK IN NEDERLAND AANPAKT?

Het was 4 juli 2019 toen de bijgevoegde foto van ons werd genomen. https://tinyurl.com/ycvbody4

Het was ruim voor coronatijd. Een tijd dat we nog geen boetes ontvingen als we dicht bij elkaar stonden. Een tijd waarin we nog niet in een niet wetenschappelijk onderbouwde 1,5 meter samenleving leefden.

Voor veel Nederlanders is het tenenkrommend om te zien welke liefdeloze maatregelen nu allemaal worden getroffen. De ene maatregel lijkt nog liefdelozer dan de andere.

De liefdeloosheid lijkt bijna een kenmerk te worden van dit kabinet. Zo hebben we allemaal de liefdeloze behandeling van de zogenaamde fraudeurs van de toeslagaffaire nog vers op het netvlies staan.

Deze liefdeloosheid is natuurlijk een rechtstreeks gevolg van de angstcultuur waar vele overheidsinstanties onder gebukt gaan. https://tinyurl.com/ybo83m3p.

Het is deze angstcultuur, die nu ook zonder enig probleem is verkocht aan de Nederlandse samenleving.

Dit alles onder aanvoering van een Minister President die ooit zei: "Liefde daar zie ik alleen maar ellende van in mijn omgeving”.

LIEFDE GAAT DE ELLENDE JUIST OPLOSSEN

Deze uitspraak is misschien wel het allergrootste fake news van deze tijd. Van liefde komt geen ellende. Liefde gaat de ellende waar we inzitten juist oplossen.

Gelukkig zijn we met het veel Nederlanders, die vanuit liefde opstaan. Vanuit liefde voor zichzelf en voor de volgende generatie.

Het zijn al die "keyboard warriors", die elke dag van zichzelf laten horen en zeggen: "tot hier en niet verder";

Het zijn de "vrijheidsstrijders" van deze tijd, die zich door niemand meer angst laten aanpraten;

Het zijn de "waarheidszoekers", die geen dag langer wegkijken en net zo lang doorzoeken tot ze de waarheid vinden;

Het zijn de "lichtwerkers", die weten dat zijzelf voor de verandering in hun leven moeten zorgen.

Het zijn de "juridische activisten", die niet schromen het gevecht met de staat aan te gaan. https://tinyurl.com/ya5fgjbk

Het zijn al deze mensen waar ik er slechts één van ben, die met alles wat ze in huis hebben gaan zorgen dat de Nederlandse angstpolitiek en de gecreëerde verdeeldheid op een dag stopt.

Ik kan niet wachten totdat deze dag werkelijkheid wordt. En ja, een beetje zelfreflectie vanuit uw kant zou dan niet meer dan gepast zijn.

Met gezonde groet,
Frank Ruesink