24 oktober 2019

MIJN BRIEF AAN KLAAS DIJKHOFF - U WEET TOCH OOK DAT HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL?

Beste Klaas Dijkhoff,

Kiest u ervoor om mijn mail van vandaag te beantwoorden?
Of kiest u ervoor om de brief van mijn advocate af te wachten?

Ik ben benieuwd waar u voor kiest.
U bent een vrij man dus u kunt zelf de keus maken.

Voor mij maakt het niets uit.
Ik wacht het geduldig af.

U mag het zelf kiezen.
Ik heb niets te verliezen.

Het ergste wat mij kan overkomen,
is dat ik de waarheid in handen krijg.

En u bent de gelukkige om maximaal bij te dragen aan het feit, dat we als ouders steeds dichter bij de waarheid uitkomen.

Zelfs uw foto op Linkedin http://tiny.cc/yogwez van afgelopen week droeg u hier aan bij. Van wie kwam het trouwens het idee om een mok te plaatsen met de tekst "ik ben de slimste mens"?

En koos u er echt zelf voor om uw facebookbericht http://tiny.cc/g3bwez te beginnen met de zin "ik begrijp het nog steeds niet"? Of had iemand anders dat geadviseerd?

Sinds 5 mei jl. verbaas ik me nergens meer over.
En over verbazen gesproken.

Veel mensen verbazen zich over het geduld dat ik richting u kan opbrengen. Voor mij is dit heel eenvoudig omdat ik weet dat "hoogmoed voor de val komt".

Ik weet dat heel veel mensen niet kunnen wachten tot de dag dat de farmaceutische industrie met hun arrogantie van hun voetstuk valt.

Net zoals de katholieke kerk ooit hard van hun voetstuk is gevallen.

In alle uitingen heeft u er bewust voor gekozen om nooit een kritische kanttekening te plaatsen over de schadelijke effecten van vaccinaties.

Terwijl u echt wel weet van al die miljarden die in Amerika zijn uitgekeerd aan vaccinatieslachtoffers.

Terwijl u echt wel weet van het bestaan van de VAERS database (database met alle vaccinatiebijwerkingen) in Amerika. Ik raad veel lezers aan eens naar deze website te gaan. http://www.medalerts.org/vaersdb/index.php

Toets eens in "MMR (BMR)" in en selecteer vervolgens "Died" "yes". De schokkende resultaten, die je gaat zien heb ik al bijgevoegd in het overzicht naast de foto van Klaas Dijkhoff.

"Found 405 cases where Vaccine is MMR and Patient Died".

Elke politicus in Nederland, die doet alsof er geen bijwerkingen zijn van het BMR vaccin moet zich echt heel diep schamen Rens Raemakers, Sophie Hermans, Maarten Hijink

EEN GEBREK AAN BEGRIP IS EEN GEBREK AAN EMPATHIE

In de afgelopen maanden heb ik u meerdere malen uitgelegd dat een ander begrip geven een teken van liefde is. De andere onbegrip geven is niets anders dan een ander je angst geven.

Het feit dat u nog steeds geen begrip geeft aan de vele ouders zoals ik, is uw uiting van angst of anders gezegd uw uiting van liefdeloosheid.

Angst is een emotie, die iedereen kent maar als samenleving verdienen wij niet langer politici die ons angst geven.

Het kan ook u niet ontgaan zijn, dat Nederland echt helemaal klaar is met bange politici. Ik ben één van de vele Nederlanders, die klaar is met al die uitingsvormen van liefdeloosheid.

Het feit dat u na meer dan een jaar een hele groep mensen nog steeds onbegrip geeft is niet alleen voor die mensen spijtig, dit is vooral voor uw geliefden heel treurig.

Ik weet hoeveel ouders uit elkaar gaan omdat ze niet in staat zijn om elkaar begrip te geven. Ik hoop dan ook vanuit heel mijn hart dat u uw eigen vrouw meer begrip geeft dan al die Nederlanders, die u afgelopen week weer onbegrip gaf.

De mensen die echt de wereld in positieve zin hebben veranderd waren mensen, die zelfs liefde konden geven aan degene die hen het meest hadden onderdrukt.

Iedereen die dit leest denkt dan waarschijnlijk direct aan Nelson Mandela, Martin Luther King en Mahatma Gandhi.

U bent in potentie in staat om zo'n zelfde positieve impact op de wereld te hebben. U bent in potentie in staat om mensen met elkaar te verbinden.

Deze potentie zit in ieder mens, maar op 15 oktober heeft u er wederom voor gekozen om van deze potentie geen gebruik te maken.

U koos er bewust voor om weer mensen te ridiculiseren, u koos weer voor een hoeveelheid disrespect, u koos er weer voor om u niet van uw liefdevolle kant te laten zien, u koos ervoor om u van uw bange kant te laten zien.

Blijkbaar zit er nog niet zoveel liefde in u dat u begrip, respect en acceptatie kunt opbrengen voor andere mensen.

Blijkbaar blijft u hangen op het bewustzijnsniveau om mensen met andere kennis en een ander perspectief op het leven te veroordelen.

WIJ VERDIENEN BETER IN NEDERLAND

Ik ben van mening dat wij in Nederland politici verdienen, die dit niveau ontstijgen.

Ik ben van mening dat wij in Nederland politici verdienen, die niet langer blijven hangen op het niveau van strijd en veroordelen.

Ik ben van mening dat wij politici verdienen die tot in hun vezels begrijpen wat Einstein bedoelde met zijn uitspraak:
"Je kunt het probleem niet oplossen op hetzelfde bewustzijnsniveau, als waarop het gecreëerd is".

Ik ben van mening dat wij politici verdienen die tot in al hun poriën begrijpen wat Gandhi bedoelde met zijn antwoord op de vraag van een journalist: "Meneer Gandhi wat vindt u van de westerse beschaving? Waarop Gandhi zei: "ik zou het een heel goed idee vinden".

Ik ben van mening dat wij volksvertegenwoordigers verdienen, die weten wat het verschil tussen liefde en angst is.

En ja, ik ben zeker van mening dat als wij in Nederland politici hebben, die zoals u dit allemaal niet begrijpen, wij deze mensen een halt moeten toeroepen.

Ik doe dit op mijn manier zoals u in de afgelopen maanden heeft ontdekt. Het feit dat u dezelfde brief online zet als die van meer dan een jaar geleden, laat zien dat er voor mij geen enkele aanleiding is om hiermee te stoppen.

Sterker nog ik kan niet anders dan een tandje bijzetten,
omdat ik vind dat wij in Nederland veel beter verdienen dan dit.

Mijn kinderen verdienen het niet om in een land te wonen waarin politici zonder moreel kompas andere mensen de wet voorschrijven.

IK STEL U GRAAG VOOR AAN MIJN ADVOCATE

Binnenkort laat ik u dan ook graag kennismaken met een vrouw, die u gaat helpen om uw morele kompas terug te vinden.

Zij is mijn advocate en vanuit haar vak is zij heel goed in staat om mensen, die de grenzen van moraliteit overschrijden tot inkeer te laten komen.

Zij heeft in het verleden een rechtszaak gewonnen namens een stichting tegen de katholieke kerk.

En u weet als geen ander dat vanaf dag 1 ik hetzelfde patroon zie in de vaccinatie-industrie als in de katholieke kerk.

Een systeem dat meent zich ver boven de mensen te verheffen.

Een systeem dat slachtoffers zonder enig probleem negeert en veroordeelt.

Een systeem dat niet meer voelt dat ze aansprakelijk zijn voor hun daden.

Een systeem dat zich onaantastbaar waant..... totdat.... totdat, de mensen zo krachtig zijn geworden dat ze de ziekte van het systeem niet langer accepteren.

Deze advocate heeft op een briljante manier o.a. de katholieke kerk deze les geleerd. En ik hoop dat deze vrouw samen met mij u deze les ook gaat leren.

Dit is een les van nederigheid. Het is een les dat je slachtoffers nooit mag negeren.

Het is een les dat je compassie moet hebben met de mensen die onderdrukt worden.

Dit is vooral voor politici een les, die niet prettig is om te ondergaan.

Omdat het een les is om uit je ivoren toren te komen.
Het is een les waarin je de pijn gaat voelen, die je andere mensen hebt aangedaan.

Het is een les waarin je gaat voelen wat Creedence Clearwater Revival bedoelde met hun song "Have you ever seen the rain". http://tiny.cc/vah3ez

Beste Klaas Dijkhoff, u mag zelf bepalen op welke manier u deze les gaat leren.

U bent een vrij mens. U kunt rustig in uw ivoren toren blijven zitten en afwachten tot mijn advocate u de eerste brief gaat sturen.

Of u kunt om te beginnen gewoon eens open kaart spelen en op een oprechte manier mijn mail van vandaag beantwoorden (zie onder).

Terwijl u vrij bent om te bepalen welke keus u gaat maken, leef ik in compassie mee met de ouders, die mede door u in angst leven voor de volgende verplichting die u in Den Haag wilt gaan doorvoeren.

De keus is aan u.....

Met gezonde groet,
Frank Ruesink

ps: Mijn email aan de heer Klaas Dijkhoff van vanochtend:

Beste Klaas,

Natuurlijk heb ik afgelopen week op Facebook en ook op Linkedin je berichtgeving gelezen.

Sowieso goed om weer iets van je te horen over het thema vaccinatie en complimenten voor de goede foto op Linkedin.

Ik las in één van de reacties, dat je schrijft dat jij mij hebt toegezonden wat je mij hebt beloofd.

Ik heb hier een viertal vragen over:
• Op welke datum heb je mij dat toegestuurd?
• Welke documenten betreft het precies?
• Heb je dit per post of per mail gestuurd?
• Kan je dit nogmaals sturen?

De reden dat ik deze vragen stel is omdat ik zowel per mail als per post, tot de dag van vandaag, niets heb ontvangen.

Mijn vraag is of je voor 1 november jl. mij antwoord kan geven op de bovenstaande vier vragen.

Alvast bedankt.

Ik hoor graag van je en ik wens je een goed herfstreces toe.

Met gezonde groet,
Frank Ruesink