4 september 2019

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID HUGO DE JONGE - ZULLEN WE SAMEN HET RIVM GELOOFWAARDIGER GAAN MAKEN?

Beste Minister Hugo de Jonge,

Het is nu precies 2 maanden na onze eerste ontmoeting https://tinyurl.com/yyz3p44e

Ik ben wel benieuwd of deze ontmoeting voor u net zo geslaagd was als voor mij.

Ik vond het bemoedigend om te horen dat de heer Klaas Dijkhoff, ook bij u navraag had gedaan naar de twee door hem toegezegde bewijzen. https://tinyurl.com/y4jyqx7w

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat het ook u niet gelukt is om de heer Klaas Dijkhoff te helpen.

Net zoals het de heer Rens Raemakers nog niet gelukt is om hem te helpen https://tinyurl.com/y2om2ra2

Het is namelijk nog steeds heel stil van de kant van de heer Klaas Dijkhoff.Daarom wil ik u graag in dit bericht een aanbod doen.

IK KOM U GEWOON HELPEN

In elk groot systeem ontstaan vaak ziektes, die lijden tot onbalans en machtsmisbruik.

Dit is in de afgelopen jaren zichtbaar geworden in het financiële systeem maar natuurlijk ook in het systeem van de katholieke kerk.

En laat duidelijk zijn dat de ziekte in de farmaceutische industrie, niet langer gaat om een verkoudheid.

De farmaceutische industrie en daarmee de vaccin-industrie is doodziek. In mijn Politiek Zomer Vakantie boek stond ik natuurlijk stil bij een aantal grote problemen. https://tinyurl.com/y2juazsq

Hopelijk heeft u de tijd genomen om langs het zwembad deze zomer, het boekje eens rustig te lezen. Dit boekje had een wat ludieker karakter, dan de video die ik later speciaal voor u had gemaakt. https://tinyurl.com/y2gbmb2p

Terwijl ik deze video aan het opnemen was, ontstonden er zoveel vragen in mijn hoofd, dat ik ze vandaag gewoon eens met u moest gaan delen.

En de hoofdvraag was wel:

BENT U AL BIJGEKOMEN VAN ALLE MISSTANDEN IN DE VACCIN-INDUSTRIE?

Hoe was het voor u om te ontdekken, dat uw Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet de waarheid had verteld aan alle jonge ouders over het aantal (levend) geaborteerde foetussen in het ontwikkelen en gebruik van vaccins?

Vond u het als vader van twee kinderen ook niet een verschrikking om te horen, op welke grote en misdadige schaal er vaccin-experimenten zijn uitgevoerd door de heer Plotkin, de Godfather in vaccinatieland?

Was u niet geschokt toen u las in de gerechtelijke uitspraak in de rechtbank van Rotterdam, dat het RIVM stelt, dat het algemeen bekend is dat je kan komen te overlijden na een vaccinatie?

Hoe is het om als Minister echt te beseffen, dat de farmaceuten al 32 jaar hun afspraken schenden bij de Amerikaanse overheid en geen onderzoek overleggen t.a.v. de veiligheid van vaccins?

Heeft u al eens echt goed het onderzoek gelezen van de ASN Bank, naar alle ethische misstanden in de farmaceutische industrie en specifiek van Merck & Co, de leverancier van het BMR vaccin?

En terwijl ik dit aan het typen en er voor kies om niet cynisch te zijn, denk ik terug aan een vrouw, die mij gisteren een heel opmerkelijk bericht stuurde.

Zij omschreef hoe zij mijn brieven had gebruikt in de rechtbank, dit om te voorkomen dat haar kind gevaccineerd moest worden. (haar ex was net als ik 13,5 jaar geleden bang om niet te vaccineren omdat we allebei niet van de verzwegen waarheid hadden gehoord)

En ik dacht hoe diep kunnen we als land zinken?! Een overheidsinstantie, die de meest elementaire feiten niet meer vermeld, waardoor deze vrouw uiteindelijk middels o.a. mijn brieven voorlopig in het gelijk is gesteld.

U weet net zo goed als ik, dat deze hele rechtszaak onnodig was geweest als de waarden eerlijkheid, transparantie en waarheid beter waren toegepast door het RIVM, want:

haar ex is niet geïnformeerd door het RIVM over bovenstaande feiten.

haar ex is niet geïnformeerd door het RIVM, dat Merck & Co het pijnlijke onderzoek naar de veiligheid van het BMR vaccin 40 jaar lang onder de pet heeft gehouden.

En dit alles is een keus geweest. Het is altijd een keus of je transparant en eerlijk bent en dat het RIVM dit niet is, valt onder uw verantwoordelijkheid.

Maar misschien had de topman van ProRail wel gelijk toen hij vorige week op de voorpagina van het AD kopte: "De overheid is te bang"

Daarom wil ik u met alle plezier komen helpen.

Want u weet ondertussen ook dat 90% van de bevolking niet volledig is geïnformeerd.

U weet net zo goed als ik dat u als minister verantwoordelijk bent, voor het feit dat zoveel jonge vaders en moeders in Nederland zo onwetend zijn over de grootschalige misstanden in deze industrie.

Het is niet voldoende als alleen banken zoals de ASN Bank en de Triodos de noodklok luiden. http://tiny.cc/94jw9y. Het is aan uw ministerie om nu keihard in te grijpen.

U weet ook dat de bankencrisis is veroorzaakt door een gebrek aan transparantie.

De huidige misstanden in de vaccinindustrie worden veroorzaak door eenzelfde gebrek aan transparantie.

U heeft de sleutel in handen, maar daar heeft u wel mensen met lef en moed voor nodig om deze status qua te doorbreken.

En ik wil dit met alle plezier voor u doenI

ZULLEN WE ER SAMEN FLINK WAT PR BUDGET TEGENAAN KNALLEN?

In mijn allereerste brief aan de heer Klaas Dijkhoff van 5 mei jl. haalde ik zijn statement aan "laten we er maar eens flink wat PR Budget tegenaan knallen". https://tinyurl.com/y6ytaqp8

Voor mij is wel duidelijk geworden dat hij helemaal gelijk heeft.

We moeten er flink wat PR budget tegenaan knallen om al deze inzichten te delen met mensen.

U heeft vast meegekregen op welke schaal mijn berichten worden gedeeld, dus zonder euro's kom je al heel ver maar volgens mij moeten we samen de massa gaan bereiken.

IK KOM HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID GRAAG HELPEN

Ik heb besloten om mij één dag in de week volledig in te zetten voor dit onderwerp. Een dag in de week, dat ik niet bezig ben om voor mijn kinderen te zorgen.

Een dag in de week, dat ik niet besteed aan mijn onderneming.

Een dag in de week, dat ik nu belangeloos inzet om de verzwegen waarheid zichtbaar te maken.

U wilt de christelijke waarden herwaarderen las ik.

Ik kom de waarden transparantie, eerlijkheid en waarheid graag bij het RIVM implementeren.

Ik ben niet anders gewend dan organisaties te helpen om de balans te herstellen. En na al mijn brieven mag duidelijk zijn, dat de balans in de "gezondheidsindustrie" nogal in onbalans is.

Ik initieer graag een aantal vernieuwende marketingcampagnes om het RIVM weer geloofwaardig te maken.

Laten we in de reclamecampagnes, de waarden transparantie en eerlijkheid weer opnieuw leven inblazen.

Ik zie reclamecampagnes voor me, waarin we alle jonge ouders duidelijk maken dat:

farmaceuten al 32 jaar lang hun afspraken met de overheid niet nakomen en geen onderzoeksresultaten delen naar de veiligheid van vaccins; http://tiny.cc/8ejw9y.

Merck & Co 40 jaar lang het pijnlijke onderzoek naar de veiligheid van het BMR vaccin heeft verzwegen;

er veel meer (levend) geaborteerde foetussen zijn gebruikt dan het Ministerie van VWS heeft gesteld en dat we niet weten wat de impact van de gebruikte cellijnen zijn op het menselijk lichaam;

zelfs banken niet meer willen samenwerken met de BMR vaccin leverancier Merck & Co vanwege hun onethische praktijken;

we na zeker 36 sterfgevallen over een periode van twee jaar en 825 verschillende complicaties blij mogen zijn dat het vaccin Infranix Hexa (6-in-1) paediatric vaccine van Gsk van de markt wordt gehaald https://tinyurl.com/y5mvbfqb

we vanaf nu de discussie vanuit Den Haag echt op een vrouwvriendelijker manier gaan uitvoeren dan nu het geval is https://tinyurl.com/yyrup3c3

de Nederlandse Media, zoals De Telegraaf, best op een objectievere manier aandacht mag besteden aan dit onderwerp https://tinyurl.com/y3doeol2

we nooit mogen vergeten in dit herdenkingsjaar van de tweede wereldoorlog, dat de farmaceutische industrie (IG Farben ondertussen beter bekend als Bayer) deze oorlog heeft gefinancierd. https://tinyurl.com/y55lva6n

farmaceuten juridisch onschendbaar zijn voor vaccinatieschade, maar dat de Amerikaanse burger al 4 miljard dollar aan vaccin schadevergoeding heeft moeten meebetalen http://bit.do/eRxyj

het bewijs van de 95% dekkingsgraad volledig onvindbaar is dus dat niemand weet waar dit percentage op gebaseerd is.

Ik heb creatieve ideeën genoeg hoe we deze verschillende boodschappen wijd kunnen verspreiden onder de Nederlandse bevolking.

Ik geloof dat we hiermee het RIVM echt veel geloofwaardiger kunnen maken.

En wanneer het RIVM geloofwaardiger wordt, dan wordt u ook geloofwaardiger.

En als u geloofwaardiger bent, hoe goed zou dat niet voor uw carriere zijn. Ik gun het u maar ik gun het vooral alle Nederlandse jonge ouders, die nu door en gebrek aan Christelijke waarden onnodig onwetend worden gehouden.

In de loop van de volgende week neem ik zeker telefonisch contact op om te kijken of we tot en afspraak kunnen komen.

Mijn gesprek met uw partijgenoot Evert Jan Slootweg was al veelbelovend https://tinyurl.com/y6jk4pyq, dus ik kijk uit naar een mooie ontmoeting.

Met gezonde groet,
Frank Ruesink

ps: Graag bedank ik nogmaals alle mensen, die mijn berichten hebben gedeeld. Weet dat het echt invloed heeft, afgelopen zaterdag heb ik dit weer ontdekt.

Als mensen kunnen wij echt het verschil maken door niet te stemmen met een rood potlood maar door onze eigen stem te gebruiken.

Ik weet hoeveel mensen sceptisch zijn of wij als mensen echt het verschil kunnen maken tegenover giganten als Bayer/Monsanto, GSK, Merck & Co Etc.

Maar we zijn het verplicht aan onze kinderen om de droom op een vrije en eerlijke wereld NOOIT los te laten.

Met dank aan Eefje de Geus. https://www.youtube.com/watch?v=oCa5qmuW1Jo