21 mei 2019

VOOR IEDEREEN DIE MIJ NOG NIET KENT

Op 10 januari 2018 ontving ik van de belastingdienst een “Dwangbevel”.

Een dwangbevel met de titel “In naam van de Koning”.

Een dwangbevel omdat ik ook na een aanmaning, de openstaande “belastingschuld” niet op tijd had betaald.

Het was in een periode dat mijn onderneming niet goed liep, dat ik niet goed in mijn vel zat en het dwangbevel de bekende druppel was.

Als ik ooit angst en paniek heb gevoeld in mijn leven was het in de dagen net voordat ik 45 werd.

Het gevoel dat ik als man, als vader van vier kinderen, als echtgenoot, als zoon en als ondernemer had gefaald was groots.

De innerlijke angst en paniek, die ik in die periode ervaarde is iets wat ik niemand anders toewens.

Sinds januari 2018 heb ik dan ook begrip voor mannen, die bezwijken onder deze innerlijke/financiële druk.

Een druk die op een indrukwekkende maar ook pijnlijke wijze is vastgelegd in de documentaire: “Een man in de knoop” http://bit.do/eSN6D

Sinds ik in 2018 voor mijn gevoel, de dood in de ogen heb gekeken heb ik mijn wereld compleet kunnen veranderen.

Dit door:
a) radicaal mijn visie te veranderen op het principe van “geven” en “ontvangen”
b) mijn laatste en grootste innerlijke angsten/illusies onder ogen te zien
c) volledig te beseffen wat mijn missie op aarde is.

IK VOEL MIJ NU BETER DAN OOIT

Het is bijna 1,5 jaar later.
ik voel me beter dan ooit.
Mijn onderneming draait als een zonnetje.

Ik word na de depressie van 2018 elke ochtend weer bezield en blij wakker naast Loes.
Loes, beter bekend als de mooiste vrouw in mijn leven.

Ik huur een prachtig huis op voor de mij één van de mooiste plekken van Nederland.

Ik ben dankbaar voor de vier kinderen waar ik voor mag zorgen.

Ik werk omdat ik mensen elke dag help om hun gedroomde werkelijkheid te creëren.

En op dit moment zit ik ook nog eens met mijn oudste dochter in Valencia.Dit omdat ik mijn natuurlijk recht om vrij te zijn heb gepakt.

MIJN INNERLIJKE REBEL LEEFT

En dus verlaat ik stap voor stap het systeem.

Dit als ik zie, weet en ervaar als het systeem mij, mijn gezin en ons als maatschappij niet meer dient.

Dus maak ik geen gebruik van de hypotheekrenteaftrek.

Dus kom ik met mijn kinderen nooit bij de huisarts omdat ik weet dat Leonardo Da Vinci gelijk had toen hij zei: “ziek zijn is niet normaal”.

Dus laat ik het dossier van mijn kinderen bij de GGD vernietigen omdat mijn kinderen geen vaccinaties en gedragsgericht onderzoek nodig hebben om gezond te zijn.

Dus stoppen we met onze zorgkostenverzekering omdat we nooit van de reguliere “halfkundige” gezondheidszorg gebruik maken.

En daarmee sta ik op tegen mannen in het systeem, die bewust of onbewust hun macht misbruiken.

Dus klim ik in de pen, schrijf ik soms nachten door en ga ik op bezoek bij politici om mijn missie op aarde uit te voeren.

En deze missie is volgens mij gelijk aan ieders missie: .

Dat we de balans op aarde herstellen door van een mooiere, liefdevollere, vrijere, bezieldere, gelijkwaardigere wereld te creëren waarin onze kinderen vrij kunnen opgroeien tot wie zij echt zijn.

Deze laatste zin is waarschijnlijk de langste zin van dit bericht maar voor mij zeker de belangrijkste zin van dit bericht.

Ik gun mezelf en mijn kinderen een wereld die in de verste verte niet lijkt op het boek “1984” van George Orwell.

HET IS 5 MEI 2019

Het is de dag dat ik niet langer kan, wil en ga zwijgen.

Op deze dag kan ik niet langer aanzien hoe politici op een respectloze manier hun macht misbruiken.

Het is de dag dat ik mijn stem moet gaan gebruiken.

Het is de dag dat ik de brief aan Klaas Dijkhoff. “Ik ben niet je soldaat” stuur.

Sinds deze dag is er veel veranderd.

Krijg ik de meest mooie, dankbare, strijdende, positieve en ontroerende berichten binnen.

Berichten die mij weer inspireren om door te stappen.

Dit door naar de VVD bijeenkomst te gaan en door Klaas Dijkhoff uit te dagen om met bewijs te komen.

En ja natuurlijk krijg ik ook negatieve reacties maar hou ik vast
aan de voor mij prachtige uitspraak: “My soul knows more truth than any amount of gossip”

MIJN DRIE BELANGRIJKSTE INZICHTEN SINDS 5 MEI

1. IK WERK NIET VOOR KLAAS DIJKHOFF, HIJ WERKT VOOR MIJ

Het is iets dat Klaas Dijkhoff en heel veel andere politici snel vergeten.

Zij werken voor mij (lees : ons).

Zij krijgen een ruime uitkering omdat zij de taak hebben aanvaard om het leven voor ons beter te maken.

Tenminste dat is de bedoeling.

Zij doen thuis de boodschappen omdat wij, als ondernemer en burger, bereid zijn om elk kwartaal/jaar de belasting te betalen.

Klaas Dijkhoff heeft als politicus bestaansrecht omdat wij met z’n allen (nog) mee doen aan dit spel.

Als iedereen zou stoppen met dit spel zou hij geen baan als politicus meer hebben.

Als wij zouden stoppen moet hij net als ik zijn eigen werk en inkomen creëren.

Dus ik geef Klaas Dijkhoff (nog) elke dag bestaansrecht om zijn beroep als politicus zo goed mogelijk uit te oefenen.

En voor mij houdt een rol als politicus in dat je hoort te leven naar een aantal simpele en natuurlijke principes. Laat ik er één uithalen: wees ten alle tijden eerlijk.

De andere negen veelal vergeten principes in de politiek zijn hier prachtig weergegeven. http://bit.do/eSUpt

Als Klaas Dijkhoff dit niet doet en vooral werkt voor zijn eigen politieke agenda dan is het tijd om de rollen om te draaien.

2. IK MOET NIET BANG ZIJN VOOR KLAAS DIJKHOFF, HIJ MOET BANG VOOR MIJ ZIJN

In zijn Klaasbrief van 23 augustus 2018 doet hij de uitspraak “Geen Prik, Geen Pieken”.

Voor mij is dit één van de vele dieptepunten in zijn brief.

Zelfs mijn jongste zoon van zeven schaart deze uitspraak onder de “DCM opvoedmethode”.

Dreigen, Chanteren en Manipuleren.

Dit heeft niets te maken met het tonen van respect voor mij als burger.

Dit heeft alles te maken met manipuleren en je eigen politieke macht misbruiken.

Terwijl ik mij dit besefte vroeg ik me af hoe het überhaupt mogelijk was dat ik in 2018 zoveel innerlijk angst had gehad voor het systeem. In mijn geval de belastingdienst.

Hoe kon ik bang zijn voor iets dat ik zelf had gefinancierd?

Hoe kon ik bang zijn voor een beslaglegging door het systeem waar ik zo lang aan had meebetaald?

Wat voor een gekte heb ik geloofd?

Als burgers betalen we mee aan de uitkering van Klaas Dijkhoff.
Dus moet hij ons dienen en niet andersom.

Dus als iemand bang moet zijn dan moet het Klaas Dijkhoff zijn en niet ik als burger.

Terwijl ik dit schrijf weet ik dat er duizenden mensen zijn die bewust of onbewust angst ervaren door de maatregelen die de politiek heeft bedacht
.
Angst voor de boetes als ze de belasting niet op tijd betalen, angst als ze niet voldoen aan de regels van het UWV, angst voor de consequenties als ze hun kind niet laten inenten etc. etc.

Deze angst is voor mij de grootste ziekte van onze maatschappij.

Een burger angst aanpraten is één van de laagste vormen van bewustzijn.

Ik kijk uit naar de dag dat we als burgers deze angst gerichte boodschappen en signalen totaal niet meer serieus nemen.

Ik herinner me nog de uitspraak: “wat als de oorlog uitbreekt en er niemand meer gaat”.

Hoe zou het zijn: “wat nou als de overheid boetes uitdeelt aan burgers en niemand ze meer betaalt”.

Waar Klaas Dijkhoff praat over “Geen prik, geen pieken” praat ik liever over “Geen bewustzijn en waarheid, Geen Pieken”.

3. ALS KLAAS DIJKHOFF MIJ NIET HOORT, MOET IK HARDER SCHREEUWEN

Ik voel dat mijn stem net zoals ieders stem de wereld kan veranderen.

Een stem die vele malen beter aankomt dan de stem die ik op 23 mei mag uitbrengen.

Door mijn stem te gebruiken kan ik mezelf volledig bevrijden van elke vorm van angst, onderdrukking en machtsmisbruik.

Mijn stem helpt mij om de wijsheid van Bob Marley te volgen 'Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds.'. http://bit.do/eSN2J

Met deze stem wilde ik Klaas Dijkhoff in Heinkenszand ontmoeten.

Helaas heeft deze ontmoeting niet plaatsgevonden door mijn fout.

Maar gelukkig is de waarheid geduldig en ga ik hem in de komende weken elders in het land zeker spreken en laat ik jullie weten hoe dit gesprek is verlopen.

En terwijl ik op mijn manier mijn weg blijf vervolgen om de waarheid boven tafel te krijgen, inspireer ik graag mensen om hetzelfde te doen.

Want hoe meer mensen dit doen, hoe zwakker de fundering wordt onder allerlei systemen die in 2019 hun langste tijd allang hebben gehad.

Want zoals jij ook weet: de echte verandering in je leven komt nooit door een ander.
.
De echte verandering ontstaat als jij ook al je angsten loslaat en in liefde voor jezelf en je kinderen datgene doet waarvan je innerlijk weet dat het klopt.

WAT ZIJN MIJN VERVOLGSTAPPEN?

Naast mijn commerciële onderneming richt ik volgende week samen met Loes een nieuw initiatief op.

Vanuit dit nieuwe initiatief blijf ik brieven schrijven naar Klaas Dijkhoff. Misschien wel net zoveel brieven als dat Peter Heerschop naar “Lieve Marianne” schreef.

Net zolang totdat ik voel dat de afsluitende zin van Peter Heerschop ook door Klaas Dijkhoff in Den Haag wordt begrepen “Liefde, Liefde, Liefde”. http://bit.do/eSUy3 (12:15 mooiste stuk)

Vanuit dit initiatief ben ik in gesprek om zogenaamde “Children for Freedom” concerten te organiseren.

Vanuit dit initiatief wil ik andere mensen inspireren om op te staan en hun stem te gebruiken. Dit op een krachtige manier zoals o.a. Russell Means mij heeft voorgedaan. http://bit.do/eSUx2

Vanuit dit initiatief organiseer ik creatieve initiatieven om een actieve bijdrage te leveren aan een bewuste, vrije, liefdevolle en gelijkwaardige samenleving.

Vanuit dit initiatief organiseer ik confronterende acties om de angst gedreven verhalen vanuit de politiek een halt toe te
roepen.

Vanuit dit initiatief schud ik Klaas Dijkhoff binnenkort weer de hand en vraag hem op de man af of hij met mij de uitdaging aangaat.

Dit is voor mij de manier om mijn missie hier op aarde te leven.

Terwijl ik zo lekker ga ontbijten op een terras in Valencia wens ik jou een mooie dag toe.

Dank voor je aandacht en dank voor het lezen.

Be Free,

Frank Ruesink